3-ти брой ( 1-ва публикация )

БЕЗПЛАТЕН БЮЛЕТИН: СПЕЦИАЛИСТИ И СТУДЕНТИ

8-ми Октомври 2012г.

БЮЛЕТИН издаван от Асоциация УНИКАЛ www.bia-unikal.org

За да се абонирате за безплатните ни Бюлетини и да ги получавате директно на вашиаят и-мейл, моля пишете ни на: unikaled@abv.bg

 Относно:

 Желая абонамент за бюлетин 1 или: ЗАСЕГНАТИ ОТ ХН И БЛИЗКИ ИМ(Родители, Роднини и Приятели) *ХН-Хранителни Нарушения

 Желая абонамент за бюлетин 2 или БЕЗПЛАТЕН БЮЛЕТИН ЗА: СПЕЦИАЛИСТИ И СТУДЕНТИ

 Желая абонамент за бюлетин 1 и 2                         

 

  1.      Пушенето и хранителните разстройства

В едно проучване, повече от половината пушачи също съобщават за хранителни нарушения. Пациенти с хранителни разстройства могат да бъдат много изобретателни относно намиране на начини за отслабване, включително прекомерни упражнения и диета с ограничения, да не говорим за пушенето на цигари. Проучване в Йейл наскоро разгледа отношенията между пушенето на цигари, за контрол на теглото и симптомите на хранителното разстройство в една извадка от възрастни жени пушачи.

Mарни А. Уайт съобщава, че 107 възрастни жени пушачи (част от оригиналната извадка от 1141 мъже и жени) завършили комплекта въпросници, включително въпросникът, разглеждащ хранителното разстройство (ЕДП-Q) (Comprehensive Psychiatry 2012; 53:403). Ключови области обхващали контрола на теглото при пушачи, включително пушенето да предотврати преяждане, пушенето да предотврати последиците от преяждането и пушейки да се чувстват по-малко гладни. Жените, които използват тези мерки след това са били сравнени (на ЕДП-Q) с жени, които отричат използването на такива поведения и постигането на резултати, както и честотата на склонност към преяждане и прочистване.

Резултатите на тази извадка показват, че значителна част от възрастните жени пушачи, участващи в проучването съобщават, че пушенето на цигари контролира теглото. Повече от половината от участниците казват, че пушат повече, когато са на диета (55,1% N = 59) или пушат, за да потиснат глада (54.2% N = 58). 43% (N = 46), съобщават, че пушат повече след преяждане и 43% (N = 46) съобщават, че пушат да предотвратят преяждането. Повече от една четвърт от жените отбелязват, че пушат повече, за да предотвратят последиците от преяждането, отколкото за стимулация от никотина; това, че те се обърнали към тютюнопушенето, като средство да контролират теглото си. /Авторите предполагат, че лекарите в клиничните заведения наблюдават пациенти с хранителни разстройства и пушенето на тези пациенти, защото те може да използват пушенето като заменящо преяждането и/или като помощ да се ограничи приема на храна.

2.      ХННИ : Включваща всичко-Диагноза?

ХННИ-Хранителни Нарушения Ненспецифицирани Иначе – това е 4-та категория Хранителни Разстойства освен познатите ни, Анорексия и Булимия и 3-та все-още слабо позната у нас категория Склонност към Преяждане или Хиперфагия.

Онези, които повръщат са изложени на най-голям риск.

Склонността към преяждане, последвано от компенсаторно поведение, предизвикващо повръщане и употребата на лаксативи и диуретици, осигурява най-честите симптоми на пълно или неотговарящо на всички критерии хранително разстройство. Такова поведение, със или без склонност към преяждане, формира основа за диагностика на хранителните разстройства, които не са специфицирани по друг начин ХННИ (EDNOS).

Според д-р Dawit Shawel Abebe и колеги на норвежката социална организация за научни изследвания, се превърна в широка категория, идентифицирана като EDNOS за улов на всички некласифицирани категории, и трябва да бъде по-добре дефинирана. Това означава, че бъдещите диагностични категории в DSM-5 може да се наложи да бъдат по-добре дефинирани, за да отразяват комбинации от склонност към преяждане с компенсаторно поведение, независимо дали те включват прочистване или не. Според изследователите, тези които повръщат са изложени на особен риск. Д-р Абебе и колеги събраха данни от норвежкото национално представително изследване “Млад в Норвегия”, което изследва лица от 14 до 34 годишна възраст и е проведено в четири времеви точки: 1992, 1994, 1999 и 2005 (BMC Обществено здраве 2012 г.; 12:32). Изследването е проведено в 67 представителни училища в Норвегия и семплирани хиляди студенти на възраст от 12 до 20 години, със степен 7 до 12. На всеки от 4-те времеви точки, студенти, които са се повлияли по-рано са поканени да участват още веднъж в проучването, и 67% от общото ниво на отговор е записан.

Във всяка точка, студентите завършили доклада с въпросници, които са разгледани като склонност към преяждане и компенсаторно поведение (страдащи от булимия, разследващи тест, Единбург, или ухапване), хранителни проблеми (BITE тест и Хранене Отношение Test12), удовлетвореност от външния вид, депресивни симптоми (Опис на депресивно настроение), симптоми на тревожност (Хопкинс Симптом Чеклист), и мерки за обща самооценка, консумация на алкохол, отношения с родителите, отношение към себе си (стабилност Розенберг на Self мащаб), социално подпомагане, и самота. Body Mass Index (BMI, kg/m2) е изчислен от посочените от респондентите мерки за височина и тегло.

 3.      Жените са изложени на по-висок риск

Изследователите открили, че субклиничните групи от хора с различни комбинации от хранителни симптоми на разстройство показат различна възраст и свързаните с пола тенденции. Например, жените са със значително по-висок риск на поведения на прочистване, отколкото са мъжете. Разпространението на склонност към преяждане като компенсаторно поведение при жените и като компенсаторно поведение при мъжете постепенно намалява с прехода от юношество към младежка възраст.

Прочистването се очертава като най-сериозен вид компенсаторно поведение, в сравнение с другите компенсаторни поведения (като приемане на лаксативи, диуретици, слабитителни, клизми или прекомерно спортуване). Лица, които се прочистват, най-вече с помощта на само-предизвикано повръщане, имат значително по-високи нива на вид недоволство, тревожни и депресивни симптоми, пият по-големи количества алкохол и са по-нестабилни и по-самотни от другите участници. Както за мъжете, така и жените, разпространението на компенсаторното поведение нараства започвайки от 14-годишна възраст , 16 до 23 години и над тази възраст. Въпреки това, за склонността към преяждане, значителен спад има само при жените, чиято склонност към преяждане е намаляла по-забележимо с течение на времето, отколкото при мъжете.

Авторите заключават в доклада, че значителна част от тийнейджърите прекаляват с храненето и използват неподходящи методи за контрол на телесното тегло. Тъй като те са на прехода към младежка възраст, рискът намалява до известна степен. Според авторите, ранните превантивни интервенции може потенциално да намалят вероятността, че неподходящото поведение ще прогресира до пълно-прагови хранителни разстройства.

 4.    Промяна в живота може да предизвика нарушения в храненето

 Дори малки промени, съчетани с липсата на подкрепа, може да предизвикат нарушения в хранителното поведение

Травматични събития в живота, като например промени в отношенията, загуба на любим човек или сексуално насилие, може да предизвика нарушения в хранителното поведение, според резултатите от малко проучване на 26 жени и 1 мъж на възраст от 17 до 64 години (медийна възраст: 27 години). Както д-р J?rica М. Berge и колегите му от Университета на Минесота наскоро съобщиха, (J Clin Nurs 2012 г.; 21:1355), дори и малка промяна, като преместването в нов дом или записване в ново училище, може да доведе до анорексия нервоза (AN) или булимия нервоза (BN).

Пациентите в ретроспективно проучване са били подложени на лечение за хранителното разстройство от 10 месеца до 18 години. Девет имали АН, един комбинация от БН и АН, 3 имали БН, и другите 14 участници били с хранителни разстройства, които не отговарят на диагностичните критерии за едно специфично хранително разстройство. Участниците били проучени с полуструктурирани интервюта.

 5. Шест преходни събития

Отбелязва се, че тъй като това изследване включва малък брой пациенти и използван ретроспективен дизайн, констатациите трябва да бъдат проверени с бъдещите изследвания и по-големи извадки от теми. Независимо от това, заключенията на авторите са интересни. Шест теми са били идентифицирани като преходни събития от семейния живот, които предхождат появата на проблеми с храненето: (1) преходи в училище, (2) смърт на член на семейството, (3) промени в отношенията (4) домашни и работни ситуации, (5) заболяване/хоспитализация, и (6) сексуално насилие или кръвосмешение.

Изследователите открили, че преходните събития в жизнения цикъл на семейния живот, следвани от липсата на необходимата подкрепа по време на прехода, може да предизвикат появата на проблеми с храненето. Тази липса на подкрепа в моменти на стрес е особено важна в еволюцията на хранителното разстройство и авторите предполагат, че бъдещите изследвания може да доведат до интервенции, за да помогнат на семейството и пациента за намаляване на стреса от тези преходни периоди. Подпомаганите родители станали устойчиви на стресови фактори и се счита, че може би това е по-важно, отколкото да се опитват да се решат или да се определят индивидуалните проблеми, според д-р Berge и колеги.

http://www.eatingdisordersreview.com/nl/nl_edr_23_4_10.html

         Модели на хранене: насоки и подсказки в мозъка.

Постигане на напредък спрямо евентуален биомаркер за тенденции в теглото.

 Различията в мозъчните пътища, могат да помогнат да се обясни защо в един човек се развива анорексия нервоза (AN), а  друг става с наднормено тегло. С помощта на функционален магнитен резонанс (fMRI), д-р Гидо Франк и колеги в университета на Колорадо, Aurora, установяват, че  връзките -свързани с чувтвото за получаване на награда в мозъка са чувствителни при анорексични жени и безчувствени при жени със затлъстяване. fMRI измерва мозъчната дейност чрез откриване на промени в оксигенация(приемането на кислород) и потока на кръвта, които се случват в отговор на невронната активност. Когато зоната на мозъка е по-активна, тя изразходва повече кислород, за да отговори на това търсене и повече кръвни потоци на активната област може да се измерват с fMRI сканирания.

  Д-р Франк и колеги изследвали 21 пациенти с ограничаване на типа (средна възраст: 22 години), 19 пациенти със затлъстяване (средна възраст: 27 години) и 23 здрави жени за контрол (средна възраст: 24 години) с магнитен резонанс и задачи на Невропсихофармакологията 2012; May 2. doi:10.1038/nnp.2012. Участниците трябвало визуално обусловено да свързват определени форми със сладкък или не-сладък разтвор, а след това получили в решение вкуса на разтвора, които са очаквали или не.

Дейността в окипитофронталната кора е открита и използвана, за да се разграничат трите групи. Мозъчните връзки на чувството за награда са по-отзивчиви на хранителни стимули при жените с анорексия нервоза и по-малко при жени със затлъстяване. Авторите установили, че по време на сесиите с магнитен резонанс, неочаквано сладкото на вкус решение довежда до увеличаване на невронната активност на системите за възнаграждениепри пациентите с AN и до намаляване активирането и при хората с наднормено тегло и контролната група. При проучвания върху животни, ограничаването на храната и загубата на тегло се свързва с по-голям свързаност с допамина в мозъка. Въпреки, че механизмите за асоцииране още не са известни, авторите усещат отговора в тези мозъчни модели на възнаграцданеието, които могат да се превърнат в биомаркери на теглото за съответната държава. Резултатите също така показват, че яденето е свързано с поведенито на допаминовите пътища на мозъка, участващи в зависимостите.

За контакти:

 Web-Site: www.bia-unikal.org

Blog: http://hranitelni-narushenia.blogspot.com/

E-mail:bia.unikal@gmail.com

 

 

 

 

Leave a Reply