Обучение “Консултиране в мотивация, хранене, тяло и други важни ХН практики”

Обучение „Консултиране в мотивация, хранене, тяло и други важни ХН практики” е едно уникално теоретико-практично обучение включващо събрани от професионалната практика на д-р Елисавета Павлова, като експерт в работа с хранителни нарушения ефективни терапевтични модели на световно ниво, съчетани с доказани и от повече от 12 годишният и опит практични подходи за консултиране в сферата. Измежду застъпените теми са следните: Мотивация при консултиране на лица с хранителни нарушения

  • Как да помагаме на консултираното лице с хранително нарушение да намери причини да си върне живота
  • Прилагане принципите на мотивационно интервюиране за адресиране на притеснения, свързани с теглото и хранителните разстройства
  • Балансиране между себе приемането и промяната на телесния образ
  • Приемане на тялото и физическата активност
  • Ръководство за хранене и физическа активност
  • Есенциални практики при работа с хранителни нарушения: Преформулиране на неразумни убеждения за хранене, храна, тегло и тяло в разумни убеждения  Работни бланки за практична работа-консултиране или терапия относно: мисли, емоции, поведения, нормализиране на хранене и физическа активност, техники за справяне с релапси и други важни практики специфични за работа с лица с хранителни нарушения.

Формат на обучението

Дистанционен формат – Получавате на имейла си в текстов и Pdf формат обучителните си материали, които записвате на ваш носител- телефон, таблет или лаптоп и имате пълна свобода да се обучавате според собственото си темпо. Ще разполагате постоянен достъп до вашите обучителни материали, бланки и въпросници, както и възможността да ги използвате само в  удобните за вас предпочитани дни и часове според заетостта ви, подготвяйки- написвайки в текстви файлове и съхранявайки курсовите си работи.

[INSERT_ELEMENTOR id="8201"]
[INSERT_ELEMENTOR id="8212"]
[INSERT_ELEMENTOR id="8087"]
[INSERT_ELEMENTOR id="8082"]