Асоциация Уникал е клон на Международната организация за професионалисти в сферата на хранителни нарушения– iaedp™ International Association of Eating Disorders Professionals, Inc. Асоциация Уникал провежда сертифицирано обучение с международна квалификация в сферата на Хранителни Нарушения (ХН). Сертифицираните обучения към асоциация Уникал позволява придобиването на образователна квалификация, която ще ви позволи и официално ще ви обозначи като работещ в сферата на хранителните разстройства или в професии свързаните с тях. Освен нашите обучения, уебинари Асоциация Уникал предоставя безвъзмезно информация за превенция, консултиране и терапия в сферата на класифицираните хранителни разстройства като анорексия, булимия, безконтролно преяждане (хиперфагия) и на другите 4-та и 5-та групи субклинични хранителни нарушения (според DSM-5). Услугите ни са насочени в значителна степен към спектъра на хранителните нарушения, заплашващи здравето и качеството на живот при по-голяма част от населението през последните години. Важно е да се отбележи, че различните форми на хранителни нарушения имат своя специфичност и се характеризират със следните особености:
  • обсесивен стремеж към отслабване и преследване на непостижим идеал на слаба фигура;
  • прекомерен страх от напълняване или от определени храни;
  • хронично спазване на само наложени диети;
  • прекомерно правене на упражнения или разход на физическа енергия;висока честота на ежедневно мислене за храна, хранене, тегло и тяло;
  • чувство на загуба на контрол над храненето и съответно емоционално/преяждащо хранене;
  • употреба на методи за прочистване или освобождаване от поетата храна;
  • ниска самооценка и влошена представа за собственото тяло и други.
[INSERT_ELEMENTOR id="8082"]
[INSERT_ELEMENTOR id="8323"]