Визията на Асоциация Уникал

Да повишим нивото на превенция, информираност, подкрепа и професионална подготовка по отношение на хранителните нарушения (ХН) в обществен и професионален план за българите живеещи у нас или в чужбина. Освен това стремежът ни е, чрез прогресивно увеличаване броят на членовете в нашата Партньорска Мрежа от обучени специалисти, студенти, родители, доброволни сътрудници и излекувани лица от хранителни нарушения-готови да служат като “Амбасадори за промяна” в живота на тези които обмислят лечение, да доведем до значително подобряване на здравето, успешността и качеството на живот за всички застрашени и засегнати директно или косвено-в семействата си от хранителни нарушения.

УНИКАЛНО СЪЩЕСТВО

ХРАНЕНЕ & ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

УНИКАЛЕН ЧОВЕК

ЕМОЦИИ & ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

УНИКАЛЕНА ЛИЧНОСТ

ОСЪЗНАВАНЕ & САМООЦЕНКА

За Кого Са Нашите Услуги и Дейности?

 • Психолози, Психиатри, Психологични Консултанти и Психотерапевти
 • Лекари, Диетолози, Медицински Сестри, Медицински Персонал и Здравни Работници
 • Социални Работници и Младежки Консултанти в Организации, Фондации и Сдружения
 • Преподаватели и Обучители в начални, средни училища, колежи и университети
 • Нутриционисти, Треньори, Инструктори, Фитнес и Спа и Разкрасяващи Консултанти
 • Директори, Мениджъри и други кадри от училищната, здравната и социалната сфери
 • Всички засегнати от хранителни нарушения – нуждаещи се от ресурси, окуражаване и подкрепа
 • Родители, близки и приятели на страдащи от хранителни нарушения
 • Всички разочаровани от диетите и от следването на ‚,Слабият Телесен Идеал“
 • Всички прекомерно ангажирани от мисли за тегло, храна, хранене и тяло
 • Всички фокусирани върху външността си и неодобряващи собствените си тела
 • Студенти-Бакалаври и Магистри от Психология, Медицински, Социални, Педагогически, Мениджмънт, Маркетинг, Дието, Фитнес и сходни Специалности, както и всички други заинтересовани от Стажове в сферата на хранителните нарушения.
 • Всички споделящи каузите ни и готови да сътрудничат, като доброволци или партньори

При въпроси и за записване ни пишете имейл на: bia.unikal@gmail.com изпращайки и телефонният си номер за обратна връзка.

Запитвания и заявки относно обучения, уебинари и курсове за професионалисти и студенти, ни пишете на: student.unikal@gmail.com

При въпроси относно Партньорската ни мрежа, ни пишете на: unikaled@gmail.com

Тел. за връзка:  +359 897 621 607 или 0878-205 221

Сертификация и курсове.