Реализирани Инициативи и Кампании

Всички кампании и инициативи на Асоциация УНИКАЛ, с изключение на Студентските и Ученически практики, са осъществени изцяло на доброволчески начала, инициирани и лично управлявани и супервизирани от основателката на сдружението: д-р Елисавета Павлова, подготвени и реализирани със всеотдайното съдействие на множество доброволни сътрудници, на които сме изключително признателни и благодарни

2021

2020

Ежегодната международна Кампания за превенция на хранителни нарушения към NEDA – Организацията – лидер в сферата на превенция в хранителните нарушения (National Eating Disorders Assotiation), се провежда между 24 февруари и 1 март, към която Асоциация УНИКАЛ е регистрирана вече за 8-ма година като партньор-доброволец. Каним ви:✓ с ентусиазъм да разгледате предложенията ни;✓ да се присъедините към каузата ни;✓ да се включите в някои от предложените активности.Използвайте възможността за професионално партньорство или обучение, които ще помогнат на стотиците деца, мъже и жени, засегнати и застрашени от хранителни нарушения в България. Научете повече…

2019

Мисия: Кампанията е мотивирана от идеята за помагане на засегнатите и застрашените от ХН учащи деца, подрастващи и юноши в България, в по-лесното намиране и по-бърз достъп до квалифицирани специалисти – обучени или с опит в сферата. Научете повече…

Мисия: да изградим мрежа от „виртуални представителства”, включващи мултидисциплинарни екипи със специалисти от медицинската, психологичната, диетологичната/нутриционна и фитнес/възстановителните сфери, които да подпомагаме с обучения, тренинги, семинари и други дейности. Научете повече…

Мисия: създаването на Партньорска мрежа от Професионално или Афилиирано Партньорство за взаимно сътрудничество в сферата на обучения за превенция, контрол и лечение на хранителни нарушения. Научете повече…

2018

Включва и реализирано проучване ‘Отношение към хранене и тяло” като дейност по превенция и ранна диагностика на хранителни нарушения с около 180 българи от различни градове на България. Научете повече…

2017

2016

2015

Организрана към Арт центъра на Асоциация УНИКАЛ под ръководството на Елисавета Павлова, основател на сдружението- специалист при хранителни нарушения и Елена Янева – координатор на проекта и дългогодишен доброволен сътрудник към Асоциация УНИКАЛ.

Кампанийна инициатива към NEDA (Националната Американска Организация за Хранителни Нарушения) като като партньори за 4-та година от името на Асоциация УНИКАЛ.

Презентации в Американския Колеж София като част от международната кампанийна инициатива на Американската Национална Организация NEDA за информиране и превенция при хранителни нарушения, ръководен от Ивелина Георгиева, която е Маркетинг-специалист (доброволец) в Асоциация УНИКАЛ 

Реализирани инициативи с участието във финална фаза на Проект “Ученически Практики” към МОН и Управление на Човешки Ресурси и ЕСФ до края на Август 2015 г. в Социалните Медии посредством профилите на Асоциация УНИКАЛ.

2014

Предлагана от Първа Българска Организация за Хранителни Нарушения-Асоциация УНИКАЛ. Кампанията се реализира благодарение на предложението на Асоциация УНИКАЛ за Стажове на Студенти по Психология и други Здравни, Социални и Педагогически специалности по Програма “Студентски Практики“: Управление на Човешки Ресурси и Европейски Социален Фонд.

Кампанийна инициатива към NEDA (Националната Американска Организация за Хранителни Нарушения) като като партньори за 3-та година от името на Асоциация УНИКАЛ.

Студентски Стажове към проекта на МОН и Управление на Човешки Ресурси.

2013

Сертифициране на успешно завършилите обучението ХН Консултантите на Сдружението.

Кампанийна инициатива към NEDA (Националната Американска Организация за Хранителни Нарушения) като като партньори за 2-та година от името на Асоциация УНИКАЛ. Седмицата на информираност за стигмата при теглото за повишаване на информираността за тази социално-приемлива вреда, която може да фатално да увреди емоционалното и физическо здраве. Стигмата при теглото, известна също като weightism, пристрастяване към теглото и дискриминация на базата на тегло е решаващо за възприемането на основата на теглото, формата и/или размера. Стигмата към теглото създава поведение и действия от лица или организации, които включват насилие, омразна реч и пренебрегване, които ограничават способността на човек да намери работа, здравни грижи и образование.

Информиране и разпространение на брошури-за ресурсно насочване към услуги на Асоциация УНИКАЛ за Лекари (здравни кадри) в медицински центрове, клиники и амбулатории във град Варна.

Посредством регулярни помествания на тематични статии целящи запознаване със сериозността на ХН, осъзнаване на реалната им опасност, получаване на подкрепа и консултации за търсещите такава.

Асоциация УНИКАЛ индиректно е включена посредством участието на основателката си Елисавета Павлова в Интернационален Арт Терапия + Щастие Проект, който е уникална възможност за учене, вдъхновен от концепции, дейности и техники, обгърнати работата на специалисти- арт терапевти. Организаторите на този международен проект вярват, че за правенето на изкуство е важна практика, която може да поддържа нашия позитивизъм и чувство за благосъстояние и разширяване на нашето съзнание, за да се отваряме към добротата и емпатичното състрадание задълбочавайки връзката си със себе си и другите.

 

2012

Събиране, селектиране, превеждане и оформление на материалите-статии, изследвания, превод и адаптиране на презентации от английски език и извадки отговарящи на тематиката на кампанията. Подготовка на графици и разпределяне на ежедневните задължения и отговорности разпределени между Основателите и Президента на Сдружението и Сътрудниците-Доброволци- в единен екип. Реализирана посредством Уеб-Сайта, Блога и социалните мрежи на Асоциация УНИКАЛ. По време на Кампанията, са помествани за гледане линкове към 3 Power Point Презентации, (като всяка от тях беше разделена на по 2 части) които щедро бяха предоставени на Асоциация Уникал от NEDA (Националната Американска Организация за Хранителни Нарушения) като част от тяхната собствена Седмица за повишаване на Осведомеността в сферата на Хранителни Нарушения през Март 2012 година. 

Кампанийна инициатива към NEDA (Националната Американска Организация за Хранителни Нарушения) като като партньори за 1-ва година от името на Асоциация УНИКАЛ. 

Издавани 2-ва пъти месечно от вид-в резултата на усърдните усилия на Сътрудниците-Доброволци, превеждащи, изработващи дизайна и поместващи/изпращащи Бюлетините.

 Разбулващи митовете за ХН, истини & заблуди, как да водите разговор със засегнато от Хранителни Нарушения лице/близък/приятел и др.

Тренингът за ХН Конултант самостоятелно базисно обучение в сферата на Хранителните Нарушения, като допълнително е включен и модул за Краткосрочно Психологично Консултиране-Активно Слушане по Карл Роджърс- популярно консултиране в САЩ и Канада. Селектиране и разпределение на задачи на ново-наети Сътрудници– Доброволци, ентусиазирани след успешно реализираната 1-та национална кампания на Уникал.

2011

Включва: проучване, събиране, селектиране, превеждане и оформление на ресурси от достоверни световни източници (Организации, сдружения, професионални сайтове, научни изследвания и др.)-статии, новини, статистики, клинични и научни проучвания и др.за хранителните нарушения; апликирането им на страниците на новосъздаден сайт на сдружението включващо и разработката, дизайна, администрирането и промоцирането на Асоциация УНИКАЛ в интернет пространството и сред българската общественост посредством разработване на профили в социалните мрежи.

[INSERT_ELEMENTOR id="8082"]
[INSERT_ELEMENTOR id="8323"]