НАСОКИ ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА

 
НАСОКИ ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА

От Брайън Кук, доктор на науките

 

Бързо нараства броят на доказателствата, които сочат, че физическите упражнения могат да бъдат предвидени при някои, но не при всички хора, страдащи от хранителни разстройства (ХР). В този ред на мисли, поредица скорошни илюстрации и метааналитични разработки заключават, че когато хранителните нужди са задоволени, физическите упражнения изглеждат като безопасен начин за лечение на ХР. (вижте Cook et al., 2016 за рецензия). Тези предварителни резултати са окуражаващи и предполагат, че под пряко наблюдение и при липсата на медицински или хранителни контраиндикации, физическите упражнения могат да бъдат ефикасно допълнение към стандартните терапии на ХР. Нещо повече, тези разработки предполагат, че един от начините упражненията да се превърнат от вид компенсаторно поведение в здравословен навик, е това да се променят патологичното отношение и мисли на даден човек спрямо спорта като такъв. Това би променило основната функция на упражненията от това да бъдат компенсаторен механизъм до част от осъзнат подход към здравето и възстановяването от ХР. Съответно целите на терапевтичните упражнения би трябвало да бъдат промяната на патологичното отношение и мисли спрямо спорта, научаването как човек чувства тялото си, когато практикува здравословно количество и видове спорт и (най-важното) осъзнаването на необходимостта спортът да се допълва от адекватно хранене.

2

 В такъв случай малко количество нискоинтензивни упражнения могат да се въведат с цел да подкрепят физиологичното и психологичното оздравяване и възстановяване. Скорошна разработка, публикувана в Медицина, наука, спорт и упражнения, събира различни техники и мнения, определящи начина, по който упражненията успешно се вписват в програмите за третиране на ХР (Cook et al.,2016). На базата на съществуващата литература можем да предложим 11 насоки за терапевтичната полза на упражненията при ХР. 

Подходете към спорта като към отборно занимание

Включването на програма с упражнения при лекуването на ХР предполага специфични познания, свързани с количеството упражнения, физиология и хранене, като допълнение на медицинските и психологичните фактори, съотносими към лечението на ХР. Казано по-просто, физическите упражнения са комплексно поведение, което предполага намесата на специалист, който да различи специфичните видове упражнения, насочени към нездравословни цели, от тези, които се стремят да укрепят здравословното състояние. Това предполага необходимото нюансирано разбиране на специфичните мотиви, отношение, физиология, хранене, медицински оплаквания и тяхното взаимодействие с други фактори, свързани с ХР. Съответно би трябвало екип специалисти, принадлежащи към голям брой дисциплини като спорт, хранене, душевно здраве, физиотерапия и медицина, да работят заедно, за да създадат физически упражнения, насочени към съответния индивид, който следва да ги практикува, при условие че посещава терапия за ХР, като от своя страна специалистите поставят под пряк надзор пациентите си с цел да осигурят  безопаността им.

3

 Продължително следене на медицинските оплаквания / контраиндикаци

 Безопасността е от първостепенна важност, когато се включат физически упражнения към терапията на ХР, като трябва да бъдат взети всички предпазни мерки, с цел да се избегне вреда. По принцип създаването на спортен режим предполага минимален риск за здравето на здравите хора; за сметка на това пациентите с ХР имат допълнителни физически и психологически оплаквания в сравнение с индивида без ХР. Съответно в допълнение на стандартния преглед за физическата подготовка като попълването на Въпросника за физическа подготовка (Адамс, 1999), задължителен медицински преглед следва да оцени усложненията, свързани с ХР и хранителния дефицит, преди да се предприемат каквито и да било упражнения. Неизчерпателният списък от предполагаеми фактори, които трябва да се следят, включва: сърдечната дейност, нивото на електролитите, запасите от гликоген, индексът за телесна маса, плътността на костите и наличието или липсата на риск от остеопороза.

Leave a Reply