БЛАГОДАРНОСТ ЗА ПАРТНИРАНЕ ПО КАМПАНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРАНИТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ УНИКАЛ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ ЗА ОТНОШЕНИЕ КЪМ ХРАНЕНЕ И ТЯЛО 2018 г.

 

БЛАГОДАРНОСТ ЗА ПАРТНИРАНЕ ПО КАМПАНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРАНИТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ УНИКАЛ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ ЗА ОТНОШЕНИЕ КЪМ ХРАНЕНЕ И ТЯЛО 2018 г.

Благодарим на всички професионални партньори, сертифицирани професионалисти, организации, съмишленици, активисти и Екипа на Асоциация УНИКАЛ за това, че оказаха своята подкрепа и се включиха активно в Партньорската Мрежа За Превенция На Нарушения в Храненето 2018г. – Осъществена като инициатива на Първа Българска Организация за хранителни нарушения (ХН)-Асоциация УНИКАЛ и Академия „Емоции и Хранене“.

Признателни сме Ви за координирането на презентациите ни и попълването на 2-та ни скрининга за отношение към хранене и тяло, както и за дейното участие в споделянето на нашата Онлайн 5 дневна кампания в социалните медии. Благодарим на Анна Тилова и Сдружение “Човеколюбие”, Биляна Стоянова, Константина Страхилова Янкулска, Веселина Добрева, Ина Апостолова, Елена Недева, Диана Манчева, Люба Цанова, Йорданка Лазарова, Стоян Петров Петров, Милена Младенова, Мирослава Кантутис, Юлиян Тодоров, Десислава Колева и екипът на Психодраматично ателие Д.И., Катерина Льончева и Асоциацията на студентите по медицина в България (АСМБ), Яница Неделчева – НПО „Позитивни 365“, доц. Бургов, Теодора Минчева Ризова, Невяна Капустина, Веселина Добрева и на всички други, чиито имена е възможно да сме пропуснали.

Огромни благодарности и на Екипа на Асоциация УНИКАЛ: Главният координатор на 5 дневната ни онлайн кампания Александрина Димова, Координатора на партньорската ни мрежа Ниоколета Тодорова, Сътрудник-редакции  на преводи  Биляна Стоянова, Сътрудник-маркетинг Росица Борисова, Координатор и обработка скрининги Анета Джуркова, Сътрудник- преводи Детелина Ангелова, Партньора ни д-р Пламен Димитров за презентирането пред студенти в Медицински университет в гр. Варна и инициатора и идеен координатор на Кампанията за превенция 2018 г. и Партньорската ни мрежа д-р Елисавета Павлова.

Благодарим и на всички други наши съмишленици и активисти допълнително анонимно подпомогнали кампанията и дейностите ни по превенция на хранителните нарушения, и на тези които дейно споделяхте постовете ни през 5 дневната ни онлайн кампания 26.02 и 02.03 в социалните медии, където достигнахме аудитория от около 7 хил. виждания!

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ НА ОТНОШЕНИЕ КЪМ ХРАНЕНЕ И ТЯЛО 2018 г.

По отношение на Проучването на отношение към хранене и тяло, проведено във връзка с 7-та ежегодна кампания за превенция на хранителни нарушения (ХН) на Асоциация УНИКАЛ, като партньор-доброволец в Международната Инициатива на NEDA, резултатите посочват :

Обща бройка на участници 116, от които 35 от мъжки пол, а останалите 81 от женски пол.

Относно местожителство участниците са от: София, Пловдив, Варна, Русе, Благоевград, Петрич, Сливен, Елин Пелин, Плевен, Монтана, Симитли, Гоце Делчев, Видин, Банско, Кнежа, Троян, Ботевград, Сандански, Рила, Хасково и един участник от Калгари-Канада.

По отношение на възрастта, 58 от участниците са в категория до 20 год,, а останалите 58 участници са от категориите до 30, до 40, до 50 и до 60 години.

Резултатите бяха групирани в 3 категории според данните след обработка с ключовете за 2-та скрининга: Вероятно засегнати, Потенциално застрашени, и Без риск от ХН, вижте по-долу: 

Вероятно засегнати: 66 участници

Потенциално застрашени: 16 участници

Без риск от ХН: 34 участници

Тези резултати обаче не са официална диагноза, защото за професионално диагностициране на хранително разстройство (ХР) са нужни провеждане на професионално интервю и попълване на няколко задълбочени теста. Такива биват предлагани от д-р Елисавета Павлова, чиято докторска дисертация по психология е валидиране на методика за ранно откриване на ХН и която извършва такава диагностика и в онлайн формат за заинтересованите от цяла България.

Ако сте  родител или работещ с деца, юноши, младежи, които са основна рискова група за застрашеност от хранителни нарушения, можем да Ви предложим Ръководство за оказване на практическа помощ с препоръки, насоки и практични стъпки и стратегии  в електронен формат.

Ако Вие, като наши курсисти или професионални партньори имате нужда от тази услуга за Ваши клиенти, както и ако клиентите Ви желаят да поръчат Електронният Формат на Ръководството за Практична Подкрепа при ХР, както и за насочване на ваши клиенти към професионална диагностика на хранително нарушение, бихте могли да ги реферирате срещу комисионна от наша страна. При въпроси и рефериране, моля изпратете имейл или помолете клиента Ви да спомене имената Ви при кореспонденция с нас на имейл: bia.unikal@gmail.com

Нека продължим сътрудничеството си и за напред да си помагаме професионално в работата ни в сферата на хранителните нарушения и с проблемите с хранене и тяло!

Екипът на Асоциация УНИКАЛ

 

 

Leave a Reply