8-ми Мит за Хранителните Нарушения

Друг проблем е това, че голяма част от хората с хранителни нарушения

имат чувство, че са загубили своята идентичност. След възстановяване на килограмите някои не успяват да приемат новото си тяло и поради тази причина избират да се върнат към предишните си хранителни навици. Хората с хранителни нарушения изпитват страх от това да не бъдат осъждани и изоставени от останалите, да не ги мислят за мързеливи и алчни, че се хранят през целия ден. 

Leave a Reply