УНИКАЛ ОНЛАЙН ИНСТИТУТ

UNIKAL Online Institute представлява своеобразна платформа създадена от д-р Елисавета Павлова (Вижте повече за метаморфозите на УНИКАЛ ТУК!).

Трите структури, които включва са обединени от общата цел за информиране, превенция и обучение в сферата на хранителни нарушения и и предхождащите ги: влошена представа за собственото тяло и липса на телесна увереност, негативна самооценка и ниска самоувереност по отношение на хранене, взаимоотношения и справяне в различните сфери на живота:

– от една страна информиране и превенция с провеждането на онлайн  кампании, проекти и други инициативи с доброволци, стажанти и партньори организирани от Асоциация УНИКАЛ;

– от друга страна с вторична превенция  към Академия „Емоции и Хранене” посредством обучение на засегнати, студенти и специалисти от помагащите професии и други сфери;

–  и от трета страна, с първична превенция посредством подсъзнателно обучение с УНИКАЛ Моделът и структурата УЕЛНЕС развитие за балансиране на 6 аспекта водещо до  максимизиране на човешкия потенциал и отимизиране на благоденствието за отделния индивид.

Уелнес развитие с УНИКАЛ Моделът посредством използването на МП3 аудио записи със сублиминални СУ (подсъзнателни) позитивни утвърждения е най-новата ни структура, на която ще се фокусираме по-долу.

WELLNESS Развитие чрез УНИКАЛ Моделът

Философията на UNIKAL Online Institute е уникално сливане от тази на Асоциация УНИКАЛ и от WELLNESS МОДЕЛЪТ в класическият му вид с 6 аспекта. 

Полученият резултат е  УНИКАЛ Модел създаден от д-р Елисавета Павлова, който отговаря изцяло на нашата интегрална философия съчетаваща уникално неразривната свързаност на 3-те основни аспекти: тяло, душа и разум в уникалната човешка същност, разпределени според УЕЛНЕС модела в 6-те – духовен, интелектуален, социален, професионален, емоционален и физически аспекти- всеки от които е линк водещ към категориите в които предлагаме нашите МП3 аудио записи със сублиминални СУ (подсъзнателни) позитивни утвърждения:

У НИКАЛНИ УМЕНИЯ И СПОСОБНОСТИ – ПРОФЕСИОНАЛЕН АСПЕКТ

Н – АТУРАЛНИ ТЯЛО, ДВИЖЕНИЕ И ХРАНЕНЕ – ФИЗИЧЕСКИ АСПЕКТ

И – НТЕЛЕКТУАЛНИ / УМСТВЕНИ УМЕНИЯ – ИНТЕЛЕКТУАЛЕН АСПЕКТ

К – УЛТУРА И СОЦИАЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ – СОЦИАЛЕН АСПЕКТ

А – ВТЕНТИЧНА / ДЪЛБОКА ЧОВЕШКА СЪЩНОСТ – ДУХОВЕН АСПЕКТ

Л – ИЧНОСТНА ЕМОЦИОНАЛНА СФЕРА – ЕМОЦИОНАЛЕН АСПЕКТ

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ  УНИКАЛ МОДЕЛА БАЗИРАН НА УЕЛНЕС ФИЛОСОФИЯТА

СЛЕДВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:

  1. За всеки от 6-те аспекта на УНИКАЛ Модела, оценете до каква степен сте доволни от настоящето състояние в съответната сфера от 1 до 10, където 1 е изключително недоволен, а 10 изключително доволен и запишете отговорите си.
  2. Разгледайте резултатите си и отбележете, кои са аспектите с  най-ниски резултати или тези с оценка под 5.
  3. Направете избор с кой аспект сте готови на започнете първо измежду възможните опции с най-ниски резултати.
  4. Кликнете върху линка-самото заглавие на съответният аспект измежду 6-те посочени.
  5. Изберете заглавие за сублиминални утвърждения (СУ) което отговаря на-близо на проблема или желанието ви за промяна.

*Можете да изберете и съответен пакет измежду посочените варианти.

  1. Направете поръчката си според предпочитанията си.
  2. Получете аудиотата си със СУ в MP3 формат  и започнете да ги слушате според получените на имейла ви инструкции. *Запознайте се детайлно и със секцията Често Задавани Въпроси от сайта ни.
  3. Продължавайте за използвате стъпките от 3 до 7 и за останалите аспекти от УНИКАЛ Модела, които се нуждаят от подобряване. И  не само за  да растете и да се усъвършенствате мисловно, емоционално и поведенчески, но и за да реализирате потенциала и целите си и постигнете  по-балансиран живот и повече хармония.
  4. Потърсете професионална помощ, защото ако страдате от дълготрайни психологични, емоционални или нарушаващи функционирането ви проблеми, ще се нуждаете от психолог, консултант или терапевт, който стъпка по стъпка да ви учи, насочва и подкрепя да  постигнете желаните промени във 6-те аспекта на УНИКАЛ Модела.

ПРОФЕСИОНАЛЕН АСПЕКТ 

Категория: увереност и самочувствие

Категория: финанси и бизнес успех

ФИЗИЧЕСКИ АСПЕКТ

Категория: проблеми с хранене и тяло

Категория: релаксация и сън

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН АСПЕКТ

Категория: интелектуални умения

СОЦИАЛЕН АСПЕКТ

Категория: взаимоотношения

Категория: социални умения

ДУХОВЕН АСПЕКТ

Категория: духовно и личностно развитие

ЕМОЦИОНАЛЕН АСПЕКТ

Категория: емоции и чувства

 За да разгледате всички под-видове Подсъзнателни албуми в категориите по-горе, посетете новият ни сайт: https://unikalonlineinstitute.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply