ФИЛОСОФИЯТА НА АСОЦИАЦИЯ УНИКАЛ

Името на Първа Българска Оганизаця за Хранителни Нарушения Асоциация УНИКАЛ 

отговаря изцяло на нашата Интегрална философия съчетаваща уникално неразривната свързаност

на 3-те основни аспекти: тяло, душа и разум в уникалната човешка същност.

У– НИКАЛНА

Н– АТУРАЛНА

И– НТЕЛИГЕНТНА

К– РАСИВА

А– РТИСТИЧНА

Л– ИЧНОСТ

 

УНИКАЛ НО СЪЩЕСТВОТЯЛО -> ХРАНЕНЕ & ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

УНИКАЛ  ЕН ЧОВЕК ДУША -> ЕМОЦИИ & ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

УНИКАЛ – НА ЛИЧНОСТ РАЗУМ –> ОСЪЗНАВАНЕ & САМООЦЕНКА

 

С Философията си, се стремим към повишаване на информираността,

превенцията и лечението на хранителните нарушения

 в отделната уникална личност сред българската общественост!

 

Leave a Reply