ФИЛОСОФИЯТА НА АСОЦИАЦИЯ УНИКАЛ

Името на Първа Българска Оганизаця за Хранителни Нарушения -Асоциация УНИКАЛ 

отговаря изцяло на нашата Интегрална философия съчетаваща уникално неразривната свързаност

на 3-те основни аспекти: тяло, душа и разум в уникалната човешка същност.

У- НИКАЛНА

Н- АТУРАЛНА

И- НТЕЛИГЕНТНА

К- РАСИВА

А- РТИСТИЧНА

Л- ИЧНОСТ

 

УНИКАЛ -НО СЪЩЕСТВОТЯЛО -> ХРАНЕНЕ & ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

УНИКАЛ - ЕН ЧОВЕК ДУША -> ЕМОЦИИ & ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

УНИКАЛ - НА ЛИЧНОСТ РАЗУМ –> ОСЪЗНАВАНЕ & САМООЦЕНКА

 

С Философията си, се стремим към повишаване на информираността,

превенцията и лечението на хранителните нарушения

 в отделната уникална личност сред българската общественост!