СПЕКТЪРЪТ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА

 

СПЕКТЪРЪТ   НА РЕСТРИКТИВНИТЕ ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА

 Дефиниция

Рестриктивното хранително разстройство може най-успешно да се определи като грешното интерпретиране на храната като заплаха от мозъка. Понастоящем се определя като заболяване в Диагностичния и статистически наръчник за умствените заболявания (ДСН) и психиатрите са единствените служители в здравеопазването, които имат правомощието да поставят такава клинична диагноза, която да бъде приета от частни или държавни здрави застрахователи.

Класификация

ДСН разделя спектъра на рестриктивните хранителни разстройства в три основни категории с няколко подтипа: анорексия нервоза, булимия нервоза и ХРИН ( хранително разстройство иначе неопределено). ХРИН също включва хранителни разстройства, които не са свързани с рестрикция: хиперфагично хранително разстройство и синдром на нощното хранене. Последните две не се смятат за самостоятелни хранителни разстройства според изследователите в сферата и от невробиологична гледна точка не са свързани с рестриктивните хранителни разстройства. [DH Gleaves, 2000; KT Eddy et. al., 2002 and 2008]

Симптоматология

„Крайно ограничаване на храненето, хиперфагия, само предизвикано повръщане и злоупотребата с разхлабителни, целеустремено спортуване, проверяване на тялото и избягващо поведение, както и надценяването на контрола върху храненето, формата на тялото и теглото.“ [CG Fairburn, K Bohn, 2005]

Кръстосаното диагностициране признава факта, че тези с рестриктивно хранително разстройство може да минават от един симптом към друг или да проявяват няколко симптома наведнъж и че тези симптоми също така могат да се променят с времето.

Терминологията, която предпочитам да използвам за симптоматологията, е следната:

”       Избягването на приема на храна

”       Избягването на приема на храна и преживяването на реактивни хранителни епизоди в отговор на гладуването

”       Злоупотреба с разхлабителни, диуретици или прочистване в опити за компенсиране на реактивните хранителни епизоди

 ”      Използването на спорт за облекчаване на тревожността, свързана с храненето

” Упражняването на ригидно придържане към „здравословното“ или „чистото“ хранене в опит да се облекчи тревожността, свързана с храненето

*“Преяждане “: това е термин, който няма да използвам, защото тези епизоди никога не са налични при отсъствието на цялостен енергиен дефицит в тялото при тези с рестриктивни хранителни нарушения.

Причинители

Рестриктивното хранително разстройство е наследствено невробиологично състояние. [K Nunn et. al. 2011; CM Bulik et. al., 2006; M Strober et. al., 2000]

Генетичните показатели не са напълно определени, но състоянието обикновено е латентно и се отключва от факторите на средата. [B Devlin et al., 2002; WH Kaye et. al. 2000; T Wade et al., 1998; P Slade, 2011]. Състоянието е налично във всички човешки популации и дори съществува при някои животни. [JL Treasure et. al., 1995; LEA Symons et al., 1981] Анорексията при овцете се предизвиква от паразит. Смята се, че рестриктивните хранителни разстройства са оцелели в нашия генотип, тъй като представляват предимство в оцеляването. [P Slade, 2011; S Guisinger; 2003]

Съществуват редица безуспешни опити за изследвания, които да докажат, че допаминергичната система за награждаване в мозъците на страдащите от рестриктивни хранителни разстройства е различна от тази при здравите контролни групи. [WH Kaye et. al., April and September 2005]. И също има редица интересни данни върху мозъчните структури, които е възможно да са или не са, свързани с грешното възприемане на храната като враг. [A Wagner et. al., 2007; K Nunn et. al., 2008]. Въпреки това има далеч по-добри сайтове и книги по темата от тази публикация. Вместо това аз ще представя гледната точка на един лайк относно каскадата, която настъпва от момента, когато рестриктивното хранително разстройство бива активирано.

Източник: http://www.youreatopia.com/blog/2012/11/23/phases-of-recovery-from-a-restrictive-eating-disorder.html Превод: Ина Райкова

 

 

Leave a Reply