Най-разпространените митове за хранителните разстройства – 11 публикация

14.Хранителните разстройства се причиняват от нездравословни и нереални образи в медиите

Докато социо-културни фактори (като “слабият идеал”) могат да допринест или да предизвикат началото на процеса на развитие на хранително разстройство, изследванията показват, че причините са разностранни и включват биологични, социални, както и фактори от обкръжението на индивида. Не всеки, който е изложен на медийни образи на слаби “перфектни” тела развива хранително разстройство. Хранителни разстройства като анорексия нервоза са документирани в медицинската литература от 1800 г., когато социалната концепция за идеална форма на женското и мъжко тяло се е различавала значително от днешната – дълго време преди средствата за масова информация да популяризират слабите женски или слабите мускулести мъжки тела.

Leave a Reply