СЪДЪРЖАНИЕ НА  БЕЗПЛАТЕН ОНЛАЙН МИНИ-КУРС

„СПРИ ПРОБЛЕМИТЕ СЪС ХРАНЕНЕ, ПРЕЯЖДАНЕ И ТЯЛО“

1 Уъркшоп – Дървото и мрежата на хранителните нарушения

 • Дървото- как хранителното Ви нарушение се е отразило на живота Ви
 • Мрежата- какво сте загубили заради Вашето хранително нарушение

2 Уъркшоп – Диети и Сет- пойнт теория на само-регулируемото тегло

 • Тест „Когато съм на диета“
 • Сет- пойнт теория или само-регулируемото тегло
 • Сет-пойнт тест и отговори на теста

3 Уъркшоп – Прочистване, метаболизъм и експеримент на глада

 • Факти за прочистващите поведения
 • Термогeнезиса индуциран от диети
 • Експеримент на Глада и влияние върху метаболизма

4 Уъркшоп – Последици от глада- в мисли, емоции и поведения

 • Последици от експеримента на глада върху мисли
 • Последици от експеримента на глада върху емоции
 • Последици от експеримента на глада върху поведения

5 Уъркшоп – Опасни последици от гладуващите и прочистващи поведения

 • Тест за диети, емоции и когниция и отговори на теста
 • Опастности свързани с прочистващото поведение

6 Уъркшоп – Етапи на готовност за промяна на нарушеното Ви хранене

 • Определяне на Вашият етап на готовност за промяна
 • Упражнение за мотивация
 • Насоки за подкрепа и рефериране към услуги

За да получите достъп до 6-те Безплатни Онлайн Мини Курса е нужно да се запишете на линка: https://docs.google.com/forms/d/1uQk2_WrIbNgpTK7vZCzeVXA8uf49dXycumADoIqsY5A/edit?ts=5b2774ef

 

 

 

Leave a Reply