ВИЗИЯТА НА УНИКАЛ

Да повишим нивото на превенция, информираност, подкрепа и професионална подготовка по отношение на хранителните нарушения (ХН) в обществен и професионален план за българите живеещи у нас или в чужбина. Освен това стремежът ни е, чрез прогресивно увеличаване броят на членовете в нашата Партньорска Мрежа от обучени специалисти, студенти, родители, доброволни сътрудници и излекувани лица от хранителни нарушения-готови да служат като “Амбасадори за промяна” в живота на тези които обмислят лечение, да доведем до значително подобряване на здравето, успешността и качеството на живот за всички застрашени и засегнати директно или косвено-в семействата си от хранителни нарушения.

 

ОБРАТНО

Leave a Reply