Асоциaция Уникал

Асоциaция Уникал

 

 

image

УНИКАЛе името на първатата Българска Интернет Асоциация, като основните видове дейности са: информиране, консултиране, обучение и превенция на хранителни нарушения- склонност към преяждане, емоционално хранене, анорексия, булимия, наднормено тегло и затлъстяване, като последните 2-не са породени от/ в следствие на медицински диагностицирани проблеми. УНИКАЛ е първа и единствена по рода си организация предлагаща услугите си в сферата на хранителните нарушения на български език.Поради тези причини, основните видове дейности на Асоциацията се предлагат и осъществяват чрез Интернет- по електронен път. Идеята е предлаганите услуги да бъдат достъпни до максимален брои българи във всички населени места в България както и във всички най-отдалечени кътчета по света с живеещи българи.

Виртуални Консултации базирани на Водещи Американски/Канадски Програми

За засегнатите от Хранителни нарушения предлагаме Виртуални Консултации в следните Аспекти:

  • • Преодоляване на Емоционално Хранене § Свръхтегло;
  • • Подкрепа ” вън от затвора”на Анорексия § Булимия;
  • • Постигане на Уникално Тяло с Дието Де-програмиране ;
  • • Мечтана фигура чрез стъпка по стъпка Здравословно Хранене;
  • • Подобрен Телесен Имидж и Pовишено Самочувствие;
  • • Регулиране на Теглото –за цял живот със себе-хипнози;
  • • Поддържане на тонус и тегло с Нов § Лесен -Активен Живот.

За Записване за Виртуална Консултация, моля изпратете имейл на: bia.unikal@gmail.com като посочите предпочитаната от вас Програма, както и дни § часове удобни за вашите виртуални консултации

 

 

3 „ФЕНЕРА” ЗА ПОДКРЕПА В БОРБАТА ВИ С ХРАНИТЕЛНИТЕ НАРУШЕНИЯ (ХН)

Ако сте лично/професионално заинтересовани, засегнати или ваши близки-родни или приятели/пациенти/клиенти имат нужда от помоща ви, получавате Информиране, Окуражаване и Мотивиране- предлагаме ви 3 „Фенера”,които да осветяват пътят ви навън от Лабиринта на коварните и масово застрашаващи Хранителни нарушения (ХН).

1ви Фенер-Информиране-станете ГОСТна Интернет сайт ни -> Какво получавате безплатно

2ри Фенер– Окуражаване-станете Съмишленникна Движ-е „Красиви Без Диети”-> Получавате

3ти Фенер-Мотивиране-станете ЧЛЕНна Асоциация „УНИКАЛ”-> Получавате

*Моля, регистрирайте се най-горе (В страницата НАЧАЛО) като:ГОСТ/СЪМИШЛЕННИК/ ЧЛЕН
За Професионални Партьори, Сертифициране и Работа като Виртуални Консултанти

3 „КЛЮЧА” ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН УСПЕХ– с които да си отворите нови позитивни възможности за Кариера, Допълнителни Квалификации, Успешна Реклама и Полезни Професионални Връзки:

1ви Ключ– станете наш ПРОФЕСИОНАЛЕН ПАРТНЬОРчрез: реклама на Практиката/Услугите ви на сайта на Асоциация УНИКАЛ и други подобни възможности

2ри Ключ– станете СЕРТИФИЦИРАН КОНСУЛТАНТ-чрез Образователните курсове на предлаганите от нас Американски и Кандски Програми в сферата на Х Н и Повишена Физическат Активност

3ти Ключ– Станете Платен ВИРТУАЛЕН КОНСУЛТАНТв Асоциация „УНИКАЛ” и помагайте на засегнатите директно ил индиректно от ХН

 

 

БЪРЗИ ВРЪЗКИ:

КОНТАКТИ
ДАРЕНИЯ И ФИНАНСИРАНЕ


 

Leave a Reply