ОнЛайн Обучение за ХН Консултант при Хранителни Нарушения(ХН) Анорексия, Булимия, Безконтролно Преяждане


ОнЛайн Обучение за ХН Консултант при Хранителни Нарушения(ХН) Анорексия, Булимия, Безконтролно Преяждане  

Стартиране на обучението веднага след Регистрация-в индивидуален формат

За живущите извън Варна или предпочитащи Дистанционно- в кореспондентска форма

За живущи във Варна- и в реален формат в Консултативен кабинет:с теоретично преподаване, дискусии и практика под формата на ролеви игри на всички умения за консултиране и активно слушане. 

Кратка информация зa обучението: 

Обучението за ХН Консултант е базисно обучение за консултиране в сферата на Хранителните Нарушения (ХН), което включва:  1-ви Базисен модул за Хранителни Нарушения и Краткосрочно Психологично Консултиране-Активно Слушане по Карл Роджърс и в рамките на 2-ри, 3-ти и 4-ти модули: Психологичен, Диетичен и Медицински аспекти на Хранителни Нарушения (ХН). Накратко подготовката е на базата на дистанционното обучение- в дома ви и ви предлага чудесна гъвкавост да се обучавате в удобните за вас часове и дни и възможността да започнете дори веднага:

1.За избралите Реален формат на Обучение – Групов при минимум 3-ма участници: Теоретична и практична подготовка върху 2-та Тренинга: за  Базови Умения в Консултирането при (ХН) и за Активно Слушане за всички модули : Консултативен, Диетичен, Психологичен и Медицински таксата е 300 лв.

Индивидуална форма също е възможна, като таксата за цялото обучение самостоятелно е 600 лв.

2. За избралите варианта Дистанционно Обучение „Със Теле-Тренингиосвен ел. формат на обучителните материали получавате и записите на 6 Видео-Аудио Теле-Тренинги за навигиране в курса,

като таксата е 260 лв. (имате пълна свобода да се обучавате според собственото си темпо и време).

3. Върху отделните умения за Активно Слушане, ще ви се дават Самостоятелни Работи- предложения за приложение на теорията чрез практикуване, като в рамките на 2 месеца е предвидено да се приключи с материала.Това е минималния срок за тези избрали „Ускорен Вариант“ на обучението. Ако ангажиментите ви не позволяват, бихте могли да приключите обучението за 4 месеца с „Нормален Вариант“ или „На Индивидуален План“- според собствените си възможности от време- без краен срок. (Има възможност за удължение и за 3-те варианта)

4. Върху 3-те аспекта на „ХН Тренинга” ще ви бъдат задавани писмени Самостоятелни Работи, под формата на кратки есета, които ще изпращате през уикендите  или седмично до Обучителят.

5. Сертификат с печат и подпис от Асоциация УНИКАЛ ще ви бъде изпратен в електронен формат на имейла след  успешно приключване на Обучението.

Обучител е Елисавета Павлова, която е Основателка на Асоциация УНИКАЛ, д-р по Психология (в процес), Специалист при Хранителни Нарушения към Международната Американска Организация IAEDP и единствената в България- сертифициран професионален консултант в подхода „Интуитивно Хранене“ към Международната организация IE-PRO, притежаваща специален Лиценз от Американските Изследователски и Образователни Организации предоставили  част от семинарните обучителни материали.

*За регистрация, моля изпратете имейл на: bia.unikal@gmail.com
При допълнителни въпроси: моб. тел. 0878 205 221; 0897 621 607
Повече информация за Асоциация УНИКАЛ: www.bia-unikal.org

Leave a Reply