Хранителни Разстройства Некласифицирани Другаде (ХРНД)

Хранителни разстройства, които не са класифицирани по друг начин (EDNOS) са всички разстройства на храненето, които не отговарят на критериите за анорексия нервоза, страдащи от булимия нервоза или склонност към преяждане/хиперфагия, като  включват някои, а не всички от диагностичните им критерии по DSM-IV (V). Например, при изпълнени други клинични критерии за анорексия нервоза има наличие на менструационен цикъл. Или при спазени клинични критерии за Булимия Нервоза, честотата на периодите на преяждане  и повръщане е 1 път вместо 2 пъти седмично.

Въпреки, че човек може да не изпълнява диагностичните критерии на храненително разстройство, последствията свързани с нарушено хранене (например, често повръщане, прекомерни физически упражнения, тревожност), често може да имат дългосрочни и сериозни последици върху здравето и изискват професионална намеса. Ранната интервенция може да предотврати прогресията към пълен „разцвет“  на клинично хранително разстройство.

Това е най-често разпространената диагноза сред хранителните разстройства. Предупредителните знаци и свързаните с тях медицински / психологически условия са подобни и също толкова сериозни, колкото и тези на другите хранителни разстройства.

Примери на презентации, които могат да бъдат определени като се използва наименованието ХРНИ може да включват следните :

Нетипична анорексия нервоза : Всички критерии за анорексия нервоза са изпълнени, с изключение , че въпреки значителната загуба на тегло, теглото на индивида е в рамките на или над нормалните граници .

Булимия нервоза ( от ниска честота и / или ограничена продължителност ): Всички от критериите за булимия нервоза са изпълнени, с изключение, че епизодите на преяждане и неподходящите компенсаторни поведенията се появяват средно по-малко от веднъж седмично и / или за по-малко от 3 месеца .

Неконтролирано преяждане разстройство ( от ниска честота и / или ограничена продължителност ): Всички от критериите за системно преяждане са изпълнени, с изключение на епизодите на преяждане се случват средно по-малко от веднъж седмично и / или за по-малко от 3 месеца.

Прочистване разстройство : Периодичното поведение на прочистване с цел влияние върху теглото или формата на тялото (например, предизвикано повръщане, злоупотреба с лаксативи, диуретици, или други лекарства ) при липса на склонност към преяждане .

Синрдром на Нощното Хранене:
повтарящи се епизоди на нощно хранене, които се проявяват с ядене след събуждане от сън или от прекомерна консумация на храна след вечеря. Има съзнание и спомен за осъщественото хранене. Нощното хранене не е по-добре обяснено от външни влияния, като например промени в циклите на сън – събуждане на индивида или от местните социални норми. Нощното хранене причинява значителен дистрес и / или увреждане на функционирането. Нарушеният модел на хранене не е по-добре обяснен от разстройството системно преяждане или друго психическо разстройство, включително и употребата на наркотични вещества и не се дължи на друго медицинско разстройство, или на ефект от лечението.

Leave a Reply