Най-разпространените митове за хранителните разстройства – 12 публикация

15.Единствено хората с висок социоикономически статус развиват хранителни разстройства

Хранителни разстройства могат да развият хора на всички социо-икономически нива. Хранителни разстройства са регистрирани у хора от всички социо-икономически и възрастови групи, от двата пола и в много държави в Европа, Азия, Африка, Северна и Южна Америка.

 

 

Leave a Reply