9-ти Мит за Хранителни Нарушения

Друг въпрос за възстановяването нa теглото

е погрешното твърдение, че увеличаването на теглото означава излекуване. Тъй като това не е вярно, много пациенти се страхуват, че наддаването на теглото би означавало загуба на подкрепа от страна на семейството и приятелите и че физическото здраве ще доведе до лечението преди те да са достигнали състояние на психично здраве.

Leave a Reply