Д-р Елисавета Веселинова Павлова

За Д-р Елисавета Веселинова Павлова Основател и Управител на Асоциация УНИКАЛ, Психолог-Специалист при Хранителни Нарушения и Професионален Kонсултант в Подхода Интуитивно Хранене Образование: Доктор  по психология към Медицински университет Варна Друга специалност:  Магистър ”Психологично Консултиране” Избрана за Председател на Международният Клон в България на  Международната Организация: IAEDP- International Аssociation for Eating Disorders Professionals в лицето на Първа Българска Органзацоия за Хранителни … Continue reading Д-р Елисавета Веселинова Павлова