Биляна Стоянова

Образование

 • Магистър в специалностите „Психология”, „Българска филология” и „Теология”
 • Психодрама асистент /в процес на сертифициране/

Практика - Предлага индивидуални консултации и групови сесии при:

 • проблеми във взаимоотношенията (трудност при създаване или съхраняване на партньорства; проблеми и конфликти в двойката, с приятели и колеги)
 • личностни проблеми (ниска самооценка, липса на мотивация, неудовлетвореност)
 • кризисни житейски ситуации (развод, загуба на близък)
 • разстройства на емоционалната сфера вследствие на личностови кризи, дълготраен психологически дискомфорт или стрес
 • хранителни нарушения
 • интуитивно хранене

Обучения и Сертификации

 • Супервизионен семинар „Терапевтичната работа онлайн” – д-р Юта Фюрст и Психодраматична работилница
 • Семинар “Технология на страха. Работа с фобии,тревожност, паникатаки” – водещ: Иво Величков, Българска асоциация по хипноза 18.12.2020
 • „Психодрама при работата с обсесивно-компулсивни разстройства и Аксиодрама“ – Психодраматична работилница и д-р Юта Фюрст
 • „Психодрама и действени методи в работа с групи юноши“ – Център „Орфеус” и д-р Фабиен Блобел
 • „Трансгенерационно (пре)предаване или семейното наследство“ – Шантал Нев Ханкé и Институт по психотерапия „Бернхард Ахтерберг”
 • Базово ниво по неврографика
 • Международно сертификационно онлайн обучение към IAEDP
 • Базово обучение при хранителни нарушения към Асоциация „Уникал“
 • Консултиране в подхода „Интуитивно хранене” – Асоциация „Уникал“
 • „Превенция на хранителни нарушения и подходът Интуитивно хранене” – IAEDP
 • “Коморбидност на хранителните нарушения с други психични разстройства” – IAEDP
 • “Мултифакторни причини за развитие на хранителните разстройства“ – IAEDP

Контакти

Ел. поща: veda_sl@abv.bg

Телефон: 0898 89 89 98

Адрес: гр. Сливен бул. „Хаджи Димитър“ 30