Асоциация Уникал е клон на Международната организация за професионалисти в сферата на хранителни нарушения– iaedp™ International Association of Eating Disorders Professionals, Inc. Асоциация Уникал провежда сертифицирано обучение с международна квалификация в сферата на Хранителни Нарушения (ХН). Сертифицираните обучения към асоциация Уникал позволява придобиването на образователна квалификация, която ще ви позволи и официално ще ви обозначи като работещ в сферата на хранителните разстройства или в професии свързаните с тях. Освен нашите обучения, уебинари Асоциация Уникал предоставя безвъзмезно информация за превенция, консултиране и терапия в сферата на класифицираните хранителни разстройства като анорексия, булимия, безконтролно преяждане (хиперфагия) и на другите 4-та и 5-та групи субклинични хранителни нарушения (според DSM-5). Услугите ни са насочени в значителна степен към спектъра на хранителните нарушения, заплашващи здравето и качеството на живот при по-голяма част от населението през последните години. Важно е да се отбележи, че различните форми на хранителни нарушения имат своя специфичност и се характеризират със следните особености:
  • обсесивен стремеж към отслабване и преследване на непостижим идеал на слаба фигура;
  • прекомерен страх от напълняване или от определени храни;
  • хронично спазване на само наложени диети;
  • прекомерно правене на упражнения или разход на физическа енергия;висока честота на ежедневно мислене за храна, хранене, тегло и тяло;
  • чувство на загуба на контрол над храненето и съответно емоционално/преяждащо хранене;
  • употреба на методи за прочистване или освобождаване от поетата храна;
  • ниска самооценка и влошена представа за собственото тяло и други.

При въпроси и за записване ни пишете имейл на: bia.unikal@gmail.com изпращайки и телефонният си номер за обратна връзка.

Запитвания и заявки относно обучения, уебинари и курсове за професионалисти и студенти, ни пишете на: student.unikal@gmail.com

При въпроси относно Партньорската ни мрежа, ни пишете на: unikaled@gmail.com

Тел. за връзка:  +359 897 621 607 или 0878-205 221

Сертификация и курсове. 

Запишете се, за да получавате новини за нашите събития и информационни бюлетини!