Културалното приемане в лечението на хранителни разстройства

 

Културалното приемане в лечението на хранителни разстройства

В тази забележителна статия Кристин Ланг, MSW, M.Div, обсъжда важността на културалното приемане като част от терапията на хора с хранителни разстройства. Тя цитира Американската Асоциация по Психология (APA), която определя културалното приемане като „аспект на културалната компетентност, който включва в себе си постоянно равиващото се отношение на терапевта към неговите клиенти и към себе си….“
Ланг твърди, че не е възможно да си културално компетентен в култура, различна от собствената. Терапевтът е този, който ще обсъди с клиента си как може да бъде по-ефективен. Като признаваме, че такова (културално – б.пр.) разнообразие съществува и че терапевтът ще бъде един вид „аутсайдер“, се окуражаваъ диалогът и любопитството. Терапевтът се приканва да не надценява собствената си перспектива и да работи съвместно с клиента.

Ланг разглежда дисбаланса на силите в обществото и как той влияе върху лечението на хранителни разстройства както на лично, така и на институционално ниво. Приемането на разбиранията на клиента може да позволи на всички страни да работят заедно. Институционално. гъвкавостта в третирането на клиентите може да компенсира този дисбаланс на властта, като премахне препятствията пред лечението.

Питайки се как културалното приемане изглежда в областта на лечението на хранителните разстройства, Ланг говори за „разбиране, в противовес на патологизиране“. Изучаването на традициите на хранене и религиозните практики на клиента може да помогне в процеса на лечение. Ланг казва “Прилагането на културално приемане ни помага да включим религиозните лидери като част от терапевтичния екип, за да разберем как най-добре да уважим религиозните практики, докато се грижим за индивидуалните медицински и психологически потребности.“
В допълнение, Ланг не поддържа използването на технически жаргон и се застъпва за използването на лични преводачи. От полза е и съобразяването с разбирането за езика на различните култури, креативността по отношение на планиране на храненето, както и да следим за (възникващи – б.пр.) недоразумения и да се стремим да ги отстраним.

След това авторът изследва своята собствена практика и как тя повлиява на бяла, хомосексуална жена. Вместо да се опитва да игнорива нейната „белота“, тя се опива винаги да се ангажира с „не зная“. Тя продължава да си дава сметка как културните ценности повлияват на нейните взаимоотношения с клиентите.
Накрая, Ланг заявява, че дори терминът “културна компетентност” е остарял, тъй като човек не може да овладее изцяло друга култура. Тя казва: “Докато рамката на компетентност започна разговора за това как да осигурим качествени грижи, нашата отговорност към нашите клиенти и техните семейства само започва оттам и продължава през живота ни, през работата, която вършим и в нещата, за които се застъпваме, използвайки общата ни сила.”

За да прочетете цялата статия, моля кликнете тук – https://www.edcatalogue.com/cultural-humility-treatment-eating-disorders/
Статията е преведена от Мирослава Кантутис, консултант когнитивно-поведенческа психотерапия, работи с хранителни разстройства, www.terapiabg.com, e-mail: m_kantutis@abv.bg

 

Leave a Reply