СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРУШЕНИЯ В ХРАНЕНЕТО/КРАЕН СРОК ЗА ВКЛЮЧВАНЕ 18 ФЕВРУАРИ 2018 г.

NEDAwareness_SavetheDate_Shareables_Square3_thumb

СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРУШЕНИЯ В ХРАНЕНЕТО 

Осъществена с инициативата и лидерството на Първа Българска Организация за хранителни нарушения (ХН)-Асоциация УНИКАЛ и Академия „Емоции и Хранене“: www.bia-unikal.org

Предстои Ежегодната Международна Кампания за Превенция на ХН към NEDA 26 02 – 2.03 3018 г.: https://www.nationaleatingdisorders.org/nedawareness-social

Към която Асоциация УНИКАЛ е вече регистрирана за 7-ма година като партньор-доброволец и вие можете да станете Активисти, включвайки се в нашите активности, които виждате по-долу:

1. Безплатни кратки скрининги- 2-та ни кратки въпросника за отношение към хранене и тяло, които да шервате по всички достъпни за вас канали, като това може да са социалните ви профили в различни мрежи или други онлайн формати, като например в обучителни онлайн платформи или имейли до учениците Ви (ако сте учители или училищни психолози).

2. Насочване към ресурси за информация, обучение и подкрепа на родители, засегнати от хранителни нарушения, студенти и професионалисти от сферата на „помагащите професии „ в цяла България, поместени на сайта на Първа Българска Организация за хранителни нарушения (ХН)-Асоциация УНИКАЛ и Академия „Емоции и Хранене“: www.bia-unikal.org

3. При възможност, ако сте учители или училищни психолози, да презентирате лично пред учениците на вашето училище, ще Ви бъдат изпратени 3 готови ppt презентации за Диети, Медии и Представа за тялото свързани с проблеми с хранене, тегло, храна и тяло.

4. Ако сте бивш наш курсист или сте в процес на обучение с 1 от основните ни 3 обучения: за ХН Консултант, Консултант в подхода Интуитивно Хранене или Международното обучение към IAEDP,  бихте могли (ако заявите участие) да бъдете включени в Регистъра ни-по градове, като Сертифициран Професионалист към Академия “Емоции и Хранене” на Асоциация УНИКАЛ- на сайта на сдружението, където ще бъдете рекламирани безплатно- само с имената си.

5. Ако сте завършили 2 или сте в процес на обучение с 2 от основните ни 3 обучения, посочени в точка 4, както и ако имате готовност за продължително обучение с някое от останалите практични сертификати, които ще Ви бъдат предлагани периодично за напред, бихте могли да бъдете включени в Регистъра ни-по градове, като Професионален Партньор и Сертифициран Професионалист към Академия “Емоции и Хранене” на Асоциация УНИКАЛ- на сайта ни, където ще бъдете рекламирани безплатно- с имената си, описание на дейности, имейл, тел. номер и сайт.

*САМО за включилите се като партньори към кампанията ни за превенция на ХН между 26.02 и 2.03, в точка 5Професионален Партньор и Сертифициран Професионалист , ще предложим предварително, още по време на самата Кампания, да бъдат включени в регистъра ни към Партньорската Мрежа, за да могат да бъдат реферирани директно нуждаещи се от услугите клиенти и родители на такива по и градове в различни райони на България. От вас се очаква да заявите лично-посредством имейл, желание за участие!

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ ИЛИ ЗАЩО ДА СЕ ВКЮЧИТЕ КАТО ПАРТНЬОРИ В ПАРТНЬОРСКАТА МРЕЖА НА АСОЦИАЦИЯ УНИКАЛ И АКАДЕМИЯ „ЕМОЦИИ И ХРАНЕНЕ“ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ НА ЛИНКА: http://bia-unikal.org/?page_id=4599

ЗАПИСВАНЕТО Е АКТИВНО В МОМЕНТА-КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ВКЛЮЧВАНЕ Е УДЪЛЖЕН ДО 18 ФЕВРУАРИ 2018 Г.

За включване към Партньорската Мрежа и Кампанията за ХН Превенция, моля изпратете имейл до: unikaled@gmail.com

Харесайте Фейсбук Страницата ни сега, за да следите Кампанията ни за превенция на нарушения в храненето от 26.02 до 02.03: https://www.facebook.com/AsociationUNIKAL/

Вижте повече на сайта на Първа Българска Организация за Хранителни Нарушения-Асоциация УНИКАЛ:  www.bia-unikal.org

 

Leave a Reply