Асоциация УНИКАЛ става Международен Клон на Международната Асоциация за Професионалисти при Хранителни Нарушения IAEDP

 

През есента на 2016 г. Първа Българска Организация за хранителни нарушения-Асоциация УНИКАЛ) www.bia-unikal.org, беше официално приета за Международен Клон на Международната организация за професионалисти в сферата на хранителни нарушения-IAEDP (International Association for Eating Disorders Professionals) .

Като председател на международния клон беше избрана Елисавета Павлова, която е първата в България официално сертифицирана от IAEDP, като специалист в менталното здраве при хранителни нарушения. Това официално представителство ще допринесе значително за цялата българска общност посредством развитие в две от основните дейности на Асоциация УНИКАЛ, а именно обучения за български професионалисти и студенти, както и превенция -ранно разпознаване и навременни интервенции в сферата на хранителни нарушения в страната.

В момента в процес е подготовката на обучителните модули за придобиване на Официален Сертификат: „Асоцииран Сътрудник в Сферата на Хранителни Нарушения“ към  IAEDP, която се  получава при успешното завършване на четирите онлайн обучителни курса част от програмата, която ще бъде организирана към ОнЛайн Академията на Първа Българска Организация за хранителни нарушения-Асоциация УНИКАЛ.

iadep_logointl-2

Leave a Reply