РОДИТЕЛСКА КАМПАНИЯ-В БОРБА С ХРАНИТЕЛНИТЕ НАРУШЕНИЯ

 

РОДИТЕЛСКА КАМПАНИЯ-В БОРБА С ХРАНИТЕЛНИТЕ НАРУШЕНИЯ

Призив за действие към родителите

Още от започването на лечението на хранителното нарушение: анорексия, булимия или неконтролирано преяждане, родителите традиционно поемат тежестта на отговорността и вината за пораждане на животозастрашаващите анорексията и булимия в тяхното дете – едно погрешно убеждение, което води до погрешно лечение, което изключва родителите от процеса на лечение. Време е родителите да приемат заслужено признание за положителната роля, която те могат и трябва да играят в постигане на успешни резултати във възстановяването на тяхното дете. Когато им се даде право на глас и трибуна като агенти на промяната, знаещите родителите могат да се превърнат в „магически куршум“, подпомагащ ефективното, навременно и трайно възстановяване на тяхното дете с хранително нарушение. Призоваваме родителите към действия!!!

Ако се тревожите, че вашето дете или близък е засегнат от някаква форма на нарушено хранане, ви предлагаме следната подкрепа:

1.Родителското Помагало

За родители или близки на застрашени или засегнати от хранителни нарушения в електронен формат като електронна книга :  с цена 30 лв.

Съдържа безценна практична  информация, съвети, препоръки и стратегии за действия, която никъде другаде няма да намерите.

 Вижте евентуалните симптоми за анорексия, булимия и системно преяждане, кликвайки върху линка: http://bia-unikal.org/?p=2693

2.Обучителен курс в онлай формат

За родители на застрашени или засегнати от хранителни нарушения е с цена по 30 лв. за всеки отделен психологичен, медицински и диетичен модул, характеризиращи хранителните нарушения или общо  90 лв. 

Защото първата стъпка на всеки родител е да бъде максимално информиран в тази сложна тематика на три-аспектни нарушения.

3. Родителски консултации

Специалиста д-р Елисавета Павлова, която е работила и в Канада има 7 год. опит в консултиране на родители и на болни от ХН ще ви насочва и подкрепя през целия процес на възстановяване на детето или близкия ви човек: с цена  30 лв. за една консултация: в кабинет или в онлайн формат.

Дори и детето ви или вашият близък да отрича проблема с нарушеното си храненебихте могли първоначално да го помолите да попълни Въпросници, които се използват за ранна пре-диагностика на хранителни нарушения. Специалиста при хранителни нарушения  д-р Елисавета Павлова в момента валидира в научната си докторска дисертация част от тези тестове за българската култура. За улеснение тя предлага освен в кабинета си:лице в лице още два варианта за психо-диагностика: онлайн вариант –чрез виртуален разговор с камера или дистанционно попълване на тестовете във електронен формат. По този начин, от разстояние на компютъра ви, по-лесно бихте убедили детето си/близкият ви да се съгласи за подобно тестуване. За да получите повече информация за тази ранна форма на пре-диагностика, моля изпратете имейл на: bia.unikal@gmail.com

Обученията и Ръководството за родители са подготвени и координирани от специалиста при хранителни нарушения  Елисавета Павлова. За специализираните психологичен, диетичен и медицински аспекти на хранителните нарушения, чиито материали използва, обучителката притежава специален лиценз с право за разпространението им от Американски образователни и изследователски организации, подготвили съответните обучителни насоки.

Бихте могли да получите  повече информация за опита и квалификациите на обучителката, на следния линк: http://bia-unikal.org/?page_id=264

За информация и записване: моля изпратете имейл на: bia.unikal@gmail.com, след което ще ви изпратим бланка за регистрация и плащане, както и повече информация. 

Харесайте Фейсбук страницата ни, за да поучавате актуална информация: https://www.facebook.com/AsociationUNIKAL/

За безплатни ресурси: статии и препоръки: www.bia-unikal.org

Leave a Reply