Най-разпространените митове за хранителните разстройства – 14 публикация

17.Хранителните разстройства са начин за привличане на внимание

 Причините за хранителните разстройства са комплексни и обикновено включват социо-икономически, културни, биологични фактори, както и фактори от околната среда. Хората страдащи от хранителни разстройства обикновено полагат неимоверни усилия да прикрият състоянието си поради срам или желание да продължат болестното състояние, което се възприема от тях като средство за контролиране на живота. Хранителните разстройства често са признак на дълбоки психологически проблеми като ниско самочувствие и желание за контрол. Проявите на хранителните разстройства понякога могат да бъдат интерпретирани като „привличане на вниманието”; въпреки това те показват, че засегнатото лице е подвластно на сериозни конфликти и се нуждае от помощ.

Leave a Reply