Най-разпространените митове за хранителните разстройства: 3 публикация

4. Хранителните разстройства се срещат само при жени

Хранителните разстройства се срещат и при мъжете. Не са много солидните статистически  данни за разпространението на хранителните разстройства при мъжете, но се счита че заболяването е по-често отколкото показва статистиката поради по-малкия брой лица с поставена диагноза. Около една четвърт от диагностицираните с анорексия деца са момчета. Националната асоциация по атлетика в колежите, след извършено проучване относно честотата на прояви на хранително разстройство сред спортистите през 90-те години, съобщава че сред спортистите страдащи от хранително разстройство 7% са мъже. По отношение на преяждането, предварителните проучвания показват еднакви проценти на разпространение сред мъже и жени. Възможно е честотата на разпространение сред мъжете да е занижена, тъй като жените по-често търят помощ и здравните работници са по-склонни да поставят диагноза хранително разстройство на жена. Между мъже и жени съществуват разлики в симптомите: жените поставят акцента върху отслабването, а мъжете върху трупане на мускулна маса. Въпреки че индикатори като промяната на начина на хранене с цел увеличаване на мускулната маса, прекомерното спортуване или злоупотребата със стероиди все още не са признати за критерии за поставяне на диагноза хранително разстройство, все по-голям брой изследвания показват че тези фактори са характерни за много, но не всички, мъже с хранителни разстройства.  

Leave a Reply