13. Тя е твърде стара за да има хранително разстройство.

Анорексията и булимията не са заболявания, които се срещат само при тийнейджърите. Те се наблюдават при хора от различни възрастови групи. Разбира се, има по-малко възрастни хора в центровете за лечение на хранителни нарушения, но това често се дължи на други ограничения, които не им позволяват да търсят помощ – деца, семейство, отговорности в работата, финанси или че няма да бъдат добре приети в лечебното заведение поради възрастта си. Проучванията дори показват че има значителен разстеж 12 % разпрозстранение повече сред деца под 12 години и жени и мъже на възраст над 40 години, което превръща Хранителните разстройства от заболявания сред девойките в масови- социални заболявания.

Leave a Reply